Publication:

Makor Rishon - 2021-04-30

Data:

הנחל הירוק כל ימות השנה

שיר על הדרך // יהושע כרמל

נשיר לכם ניגון ישן על נחל עתיק יומין. זהו סיפורם של מעיינות צלולים, של עצים ירוקים ושל סלעים קשים, של עבר עשיר ומפואר. זהו סיפורו של נחל ָקָנה - הנחל של הר שומרון. נחל קנה מתחיל את מסלולו בלב השומרון, דרומית לרכס איתמר. משם הוא חותר את דרכו בהרים לאורך 45 ק"מ מערבה עד קיבוץ חורשים, שם פורץ הנחל אל מישור החוף ומתחבר לנהר הירקון המנקז כשליש משטח השומרון. עם כניסתו למרחב היישובים היהודיים, במערב השומרון מעמנואל במזרח ועד מעלה־שומרון במערב, מתרחש השינוי הגדול בנופו. צמחיית חורש ים־תיכוני משתלטת על המורדות התלולים, ומעיינות קטנים אך רבים נובעים באפיקו. המים והחורש יחדיו הופכים מקטע זה של הנחל לגן עדן עלי אדמות. סלעי הגיר הטרשיים אשר הרחיקו את האדם מלברא את החורש הצילו את הצומח, ששליטיו כאן הם האלון, האלה והחרוב, וכן סבך קנים וצמחי מים בצמוד למעיינות הנחל שאולי נתנו לנחל את שמו המיוחד. ומה הביא עשרה מעיינות לנבוע לאורך מקטע קצר של שני ק"מ סך הכול? לכך אחראית חתירתו העמוקה של הנחל עד לשכבות הסלע האוצרות בתוכן את מי התהום ולנביעתם של המים הטובים. המוציא מים מן הארץ ממש! | | י"ח באייר תשפ"א | 30.4.2021 23 24

Images:

Categories:

Makor Rishon

© PressReader. All rights reserved.