Publication:

Makor Rishon - 2021-06-04

Data:

אל ראש ההר

שיר על הדרך // יהושע כרמל

הגשם מכה בעוז. הקור חודר לעצמות. בדרך התלולה מטפס הטור העייף. פניהם אל מרומי ההר, שם על ראש הרכס ממתין להם השייח' – שולט ונישא מעל הכול. השנה היא .1917 בארץ ישראל מתרחשת מלחמת העולם הראשונה. אלו הם הרגעים האחרונים של השלטון העות'מאני בארץ ישראל. וכאן, במבואותיה הצפוניים של ירושלים, קרבות קשים מתנהלים בניסיון לכבוש את העיר. השולט ברכס הגבוה שולט בדרך החשובה העולה אל ההר – דרך מעלה בית־חורון. והדרך צרה עד מאוד וכפר קטן בתחתיתה וכפר קטן בראשה. והגמלים נושאי האספקה קורסים כולם תחת כובד המשימה. גם הסוסים נכנעים לדרך אך הלוחמים הבריטים, נאמנים לשמם – "יאומנרי" (חריצות ועבודה קשה) עקשנים ומוסיפים ללכת. הפסגה קרובה והקרב הקשה כבר תם ואיש אל אחיו אומרים בשמחה - עומדות היו רגלינו (כמעט) בשערייך ירושלים. דמיינו פסגת נופים מושלמת נוגעת בשמיים וצופה עד קצה האופק. דמיינו קברי שייח' יפהפיים, שרידי עבר קדומים וחי וצומח עשירים ומגוונים. דמיינו הר קרוב ולא מוכר אך רווי סיפורי עבר נהדר. ברוכים הבאים לרכס הראש. רכס זה זכה לשמו בעקבות שמה של חורבת א־ראס השוכנת בו וכן בשל גובהו הרב הבולט למרחקים. הרכס | | כ"ד בסיון תשפ"א | 4.6.2021 23 24 מקלחות כמו גברים, רק נקי

Images:

Categories:

Makor Rishon

© PressReader. All rights reserved.